Dalekozrakost

Dalekozrakost je refrakční vada, která se projevuje tím, že máte problém zaostřit především na bližší předměty, ale musíte vynaložit zvýšené úsilí i při zaostření do dálky. Dalekozrakost se nazývá i hypermetropie nebo hyperopie

Vznik a vývoj dalekozrakosti

U dalekozrakosti se světelné paprsky, které procházejí optickým ústrojím, nestřetávají na sítnici, ale za sítnicí. Říká se, že má člověk "krátké" oko.

Při narození jsme téměř všichni dalekozrací a rovnoměrně se vzrůstem těla narůstá také délka našeho oka. Novorozenec má průměrnou délku oka 18 mm, ve třech letech je délka oka již 23 mm, přičemž v dospělosti by měla průměrná délka dosahovat 24 mm. To ale neplatí pro dalekozraké oko, které je kratší. Proč se délka oka různí, není očním lékařům přesně známo, ale sklon k dalekozrakosti je často vrozený.

Diagnostika dalekozrakosti

Dalekozrakost zřídkakdy objeví již v dětském věku při běžných prohlídkách u očního lékaře. Děti mají značné akomodační schopnosti, díky kterým tuto oční vadu dokáží vlastním úsilím vykompenzovat. Proto je třeba s nimi absolvovat podrobné oční vyšetření, jehož součástí je tzv. rozkapání očí, které dokáže uvolnit oční svalstvo a ukázat oční vadu "v celé své kráse".

Není neobvyklé, že u člověka, který má vrozenou hypermetropii, přichází její objevení až kolem 40 let. S věkem akomodační schopnost očí klesá a od určitého okamžiku není možno tuto zrakovou vadu kompenzovat vlastním úsilím.

Korekce dalekozrakosti

Dalekozrakost se koriguje brýlovou čočkou konvexního tvaru, tzv. spojkou. Ta lomí světelné paprsky více a zkracuje tak jejich dráhu na sítnici, kde se obraz zaostří. Ke korekci se používají plusové brýlové čočky a dioptrický zápis vypadá například takhle: +3,00.

Ke korekci mohou být použity jak brýle, tak kontaktní čočky. Pokud je dalekozrakost slabší, mohou být brýle nošeny jen na blízko, ale obvyklé je jejich nepřetržité nošení.

Nevíte si rady? Napište nám

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.