Jste krátkozrací a bojíte se, že vaše díte bude také?

Jste krátkozrací (tzn. nosíte brýle na dálku s minusovými dioptriemi) a jako rodič se obáváte toho, že ke krátkozrakosti bude odsouzeno i vaše dítě? Není třeba si dělat příliš velké starosti, jednak je myopie běžnou refrakční vadou, která se snadno řeší brýlemi nebo kontaktními čočkami, jednak o ní nelze říct, že je striktně dědičná.

myopie-text-fotor

Krátkozrakost také obvykle nemá vliv na školní výsledky dítěte ani nebývá důvodem toho, aby se dítě jakýmkoliv způsobem drželo zpět. Ve skutečnosti existují důkazy, že krátkozraké děti mají tendenci k lepším výkonům ve škole než jejich protějšky s normálním zrakem, dalekozrakostí nebo astigmatismem.

Co způsobuje krátkozrakost u dětí?

Ačkoliv přesné důvody toho, proč jsou některé děti krátkozraké a jiné ne, nejsou zcela známy, je zřejmé, že dědičnost pouze jedním z faktorů. Mnoho odborníků a očních lékařů se také domnívá, že přílišné čtení – respektive soustředění se na cokoliv v blízké vzdálenosti  – v dětství může být také příčinou, ale důkazy opravdu nejsou jednoznačné.

Jak snížit riziko krátkozrakosti u vašeho dítěte?

I když příčiny nejsou zcela známé, jednou z nejlepších věcí, jak snížit riziko krátkozrakosti u vašeho dítěte je „JÍT VEN A HRÁT SI!“ V řadě studií bylo totiž zjištěno, že trávením času venku se může předejít krátkozrakosti u dětí nebo alespoň snížit její progresi.


V srpnu 2008 zveřejnili badatelé v Austrálii výsledky rozsáhlé studie vlivu času stráveného venku na rozvoj a progresi myopie, provedené mezi 1765 šestiletými a 2367 dvanáctiletými náhodně vybranými z 51 škol v Sydney. Na konci dvouletého cyklu vykazovali 12-ti leté děti, které trávili venku více času, nižší krátkozrakost než ostatní ve studii – a to i po zohlednění dědičných předpokladů a etnického původu. Oproti tomu děti, které strávili venku nejmenší množství času a vykazovali největší množství aktivit do blízka, měli nejvyšší výskyt myopie.


V květnu 2013 vědečtí pracovníci na Tchaj-wanu zveřejnili výsledky studie vlivu venkovních aktivit na rizika výskytu myopie a její progrese mezi studenty základních škol. Věk dětí účastnících se jednoleté studie se pohyboval v rozmezí od sedmi do jedenácti let, a byli náhodně vybráni ze dvou sousedících škol v příměstské části jižního Tchaj-wanu.

Celkem 333 dětí z jedné školy chodilo během přestávek ven za outdoorovými aktivitami, zatímco 238 dětí z druhé školy se tohoto programu neúčastnilo. Na začátku studie nebyly žádné významné rozdíly mezi těmito dvěma skupinami dětí s ohledem na věk, pohlaví a dědičné dispozice (48% vs 49%). Ale po uplynutí jednoho roku měla skupina dětí ze školy, kde byly podporovány venkovní aktivity během přestávek, výrazně nižší nárůst nových krátkozrakostí, než u dětí ze školy, kde tyto aktivity nebyly podporovány (8,4% oproti 17,6%). Také byla identifikována výrazně nižší progrese myopie u již krátkozrakých dětí ve skupině dětí s venkovní aktivitou oproti skupině druhé (- 0,25 dioptrie ročně vs. -0,38 dioptrie ročně).

Autoři studie došli k závěru, že venkovní aktivity během přestávek na základní škole mají významný ochranný účinek proti riziku myopie u dětí, které krátkozrakostí netrpí a dokážou snížit progresi myopie u dětí, které krátkozraké jsou.


Group of cute children lying on grass

Rovněž v květnu 2013 uveřejnili výzkumníci v Dánsku studii sezonního vlivu denního světla na vývoj myopie u dánských školáků. Riziko myopie bylo stanoveno měřením axiálního (zepředu dozadu) protažení dětských očí v různých ročních obdobích, přičemž zvýšená axiální délka je spojena s rostoucí krátkozrakostí. V Dánsku se množství denního světla v rámci jednotlivých ročních období výrazně mění, od téměř 18 hodin v létě po pouhých sedm hodin v zimě.

V zimním období, kdy děti byly vystaveny jen několika hodinám denního světla, byl průměrný přírůstek v axiální délce výrazně vyšší než tomu bylo v letním období, kdy byla jejich venkovní expozice slunečnímu světlu nejvyšší (0,19 mm vs. 0,12 mm).


Na výročním zasedání American Academy of Ophtalmology 2011 představili vědci z Velké Británie analýzu dat z osmi studií o vlivu času stráveného venku na rozvoj a progresi myopie u 10.400 dětí a dospívajících.  Vědci vypočítali pokles rizika vzniku krátkozrakosti o 2% za každou další hodinu, kterou děti stráví venku, za jeden týden.  To je ekvivalent 18-ti% za každou další hodinu za jeden den.

Ve srovnání s dětmi s normálním zrakem nebo dalekozrakými dětmi, děti s myopií strávili venku v průměru 3,7 hodin týdně méně. Se snížením rizika krátkozrakosti nebyla spojena žádné konkrétní venkovní aktivita – jde prostě o stav bytí venku. Také nebyla nalezena žádná korelace mezi výskytem myopie a tendencí věnovat se více práci do blízka, jako je například čtení.

Vědci dodali, že je zapotřebí dalších studií k tomu, aby bylo určeno, které venkovní faktory jsou nejdůležitější –  zda-li je to přirozené používání zraku na větší vzdálenosti a méně na blízko, fyzická aktivita nebo také přirozené působení ultrafialového světla.


Vzhledem k výše uvedeným výzkumům se zdá skvělým nápadem povzbudit vaše děti, aby trávili více času venku! Anebo ještě lépe, trávit tak čas všichni společně:-)

Zdroj: www.allaboutvision.com – Myopia Causis – Is your child at risk?

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.